به سایت DPTime.ir خوش آمدید

به سایت DPTime.ir خوش آمدید

امروز

سه شنبه - 01 مهر 1399

الثلاثاء - 05 صفر 1442

Tuesday - 22 September 2020


صفحه اصلی
برو برو به امروز

روزي که يلتسين پلكان خود، حزب كمونيست، را به دور افكند! ـ ادامه معمّاي فروپاشي شوروي! ـ پوتين هم کاري نکرد!

12 جولاي 1990 و درجريان كنگره بيست و هشتم حزب كمونيست شوروي، بوريس يلتسين (متولّد 1931 و متوفي در 2007) از عضويت اين حزب كناره گيري كرد. وي كه در جواني يك كارگر ساختماني در سيبري بود و تحصيلات دانشگاهي نداشت با استفاده از پلكان حزب كمونيست كه او خودرا معتقد به آن ايدئولوژي نشان داده بود بالا آمده بود و آخرين سمت حزبي او، رياست حزب كمونيست شعبه مسكو و عضو دفتر سياسي حزب بود!. يلتسين که همان سال ديداري از آمريكا بعمل آورده بود از سوي پراودا متهم شده بود كه در آمريكا در نوشيدن وُدكا افراط كرده بود و ....
     يلتسين-با-بطري-وُدکا يلتسين سپس كوشيد در اطراف خود هياهو بپا كند تا توجه مردم نسبت به او جلب شود. وي و عمدتا از طريق مطالب (تبليغات) رسانه هاي غرب موفق شد که در انتخابات 12 ژوئن 1991 با 57 درصد آراء به رياست جمهوري روسيه دست يابد. او در تاريخ معاصر، يكي از سه نفري بشمار آورده شده است كه شوروي را به آساني نوشيدن آب منحل كرد و همه تلاشهاي سه سده تزارها و هفتاد و 4 ساله کمونيست هارا برباد داد و مقام روسها را به عنوان يك ابر قدرت تنزل داد و ....
    يلتسين که از 1991 تا آخرين ساعت سال 1999 رئيس جمهور روسيه فدراتيو بود در طول زمامداري اش برغم وعده رعايت اصول دمکراسي، پارلمان روسيه را براي مدتي تعطيل کرد و يک قانون اساسي تازه! براي روسيه تدوين و در رفراندم به تصويب رساند. برنامه او در موردخصوصي سازي اموال ملي، شماري کم و عمدتا چند يهودي را يکشبه از جيب ملت ميلياردر کرد و مافيابازي و ناامني نتيجه آن بود.
     يلتسين به عمد و يا به اشتباه آسيب هايي به پيشرفت هاي قبلي روسيه وارد ساخته که جبران آن نياز به دهها سال تلاش و نيز «دلسوزي» دارد.
     اخرين كار يلتسين پيش از كناره گيري (در ساعات آخر دسامبر 1999) معرفي «ولاديمير پوتين» به جانشيني خود بود تا نه تنها راهش را! ادامه دهد بلکه از او محافظت کند و احيانا مانع دستگيري، محاکمه و مجازاتش به اتهام خيانت شود. پوتين تا اين زمان (12 جولاي 2012) هنوز کاري که اشتباهات گورباچف و يلتسين را جبران کند انجام نداده است. وي حتي حاضر نشده است که گورباچف را به دست تحقيق قضايي دهد تا ضمن بازجويي، حقايق مربوط به فروپاشي بلوک شرق و شوروي را بگويد که دست کم «تاريخ» ناقص باقي نماند.
    يلتسين اعتياد شديد به مصرف الکل داشت و همين اعتياد از ديرزمان به قلب او آسيب وارد ساخته بود. وي 23 اپريل 2007 در 76 سالگي درگذشت.